KALİTE

1

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Küreselleşen dünyada ürünlerimizin dünya standartlarına ulaşmaları, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satılabilmeleri, bu ürünleri müşteri taleplerine uygun üretmekle mümkündür. Ürünlerimizin müşteri isteklerini tam yansıtıyor olması, müşterinin istek ve ihtiyaçlarının iyi bilinmesi ve etkin bir kalite sistemi uygulamasıyla mümkündür.

Bu bilinçte olan PENTA ELEKTRONİK yönetici ve çalışanları aşağıdaki hedefleri, kalite politikasını yaşatacak araçlar olarak tespit etmiştir:

Ürünlerimizde müşteri isteklerini, onun güvenliği ve ihtiyaçlarına ait fonksiyonları tam olarak karşılamak.

Bu hedefe ulaşmak için, ürünlerimizi sıfır hata prensibi ile üretmek, ürün spesifikasyonu değişiklikleri ve yeni ürün isteklerine anında cevap vermek.

Ürünlerimizde sürekli gelişme ve ilerleme sağlamak için faaliyetlerimizi Toplam Kalite bilinci ile yürütmek, Eğitim ve Grup Çalışmaları yapmak.

Daima daha kaliteli malzeme veren yan sanayi ile çalışmak, onlara kalite ve teknoloji alanında gerekli yardımları yapmak.

Kalite sistemimizi ve ürünlerimizi daha iyi seviyelere çıkarmak için devamlı geniş araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek, konumuzda lider olmak.

Kalite faaliyetlerini üst yönetimin tam desteği ile yerine getirmek, kalite programlarının strateji ve uygulama faaliyetlerini üst yönetimle birlikte başlatmak.

Sunduğu ürün ve hizmetlerle yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi olmak.

Tüm geçerli yasal, düzenleyici ve kalite sistemleri gerekliliklerine uyumu taahhüt edip, kalite yönetim sisteminin, uyumu sağlama ve tüm faaliyetlerde en yüksek kalite seviyesini sürdürme konusunda bir çerçeve sunmasını sağlamak.

Çalışanlarımıza, kaliteli ürün ve uzun süre verimli hizmet verebilmeleri amacıyla sağlıklı, güvenilir ortamlar sunmak, onlara eğitim, sistem ve araçlar ile yardımcı olmak.

Çalışanlarımıza uzun süreli iş imkânları sağlamak ve şirketin karlılığı nispetinde onların refah seviyelerini artırmak.

Çevre temizliği ve düzeni hususunda azami dikkati göstermek.

Özetle; İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti yaratmak öncelikli hedefimizdir.

Belgelendirmeye esas kapsamımız :

“Elektronik ve Telekomünikasyon cihazları üretimi, elektronik üretim hizmetleri.“