KALİTE

1

Diğer Politikalarımız

Diğer Politikalarımız

Anti-Rekabet Politikamız

Penta Elektronik,  sağlıklı rekabetin teşvik edilmesinin önemli olduğuna inanır. Penta Elektronik, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda adil rekabeti desteklemeyi ve rekabetle ilgili tüm ilgili yasalar ile düzenlemelere uymayı taahhüt eder.

Penta Elektronik Anti-Rekabetçi Uygulamalar Politikasının İlkeleri:

1- Fiyat Sabitleme: Penta Elektronik, rakipler arasında fiyatları belirli bir seviyede sabitlemek, artırmak veya korumak için yapılan bir anlaşmayı yasaklar. Fiyatların piyasa tarafından belirlenmesi gerektiğine ve rakiplerin işbirliği ile belirlenmemesi gerektiğine inanıyoruz.

2- Teklif Hileleri: Penta Elektronik, teklif hilelerini yasaklar. Rakipler arasında rekabeti ortadan kaldırmak için rekabet dışı teklifler sunmak veya teklif verme sürecini düzenlemeye yönelik anlaşma yapmak gibi faaliyetlere karşıdır. Adil rekabeti savunuyoruz ve en iyi teklifin liyakate dayalı olarak kazanması gerektiğine inanıyoruz.

3- Pazar Bölüşümü: Penta Elektronik, pazar bölüşümünü yasaklar, rakipler arasında pazarları veya müşterileri bölüşmek için anlaşma yapılmasını desteklemez. Müşterilerin tüm mevcut rekabet arasında özgürce seçim yapmaları gerektiğine inanıyoruz.

4- Bağlama: Penta Elektronik, bağlama uygulamalarını yasaklar, bir tedarikçi ve müşteri arasında müşterinin başka bir ürünü satın almak için bir ürün satın alması gerektiği şeklinde bir anlaşma yapılamaz. Müşterilerin ürünleri kendi tercihlerine göre satın almaları gerektiğine inanıyoruz.

5- Özel Anlaşmalar: Penta Elektronik, özel anlaşmaları yasaklar, bir tedarikçi ve müşteri arasında müşterinin tedarikçinin rakiplerinden ürün satın almama konusunda anlaşmasını desteklemez. Müşterilerin tüm mevcut rekabet arasından seçim yapma özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Penta Elektronik, bu politikanın ihlal edilmesine izin vermeyecek ve herhangi bir çalışan veya tedarikçinin bu politikayı ihlal ettiği tespit edildiğinde bu tür ihlallerin yasal ve idari sonuçları olabileceği bilinciyle derhal müdahale edecektir.

Penta Elektronik olarak, tüm iş faaliyetlerimizi yasalara ve etik değerlere uygun olarak gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Anti-Rekabetçi Uygulamalar Politikamızın amacı, rekabetçi bir pazarda adil rekabeti desteklemek ve bu yolda başarılı bir iş yapmak için gerekli olan tüm önlemleri almaktır.

 

Anti-Para Aklama Politikamız

Penta Elektronik, tüm faaliyetlerinde yasa dışı para aklama faaliyetlerini önlemek için gerekli tüm çabayı göstermeyi taahhüt eder. Anti-Para Aklama Politikası, şirketin para aklama risklerini değerlendirmek ve önlemek için uygulanacak tedbirleri belirler.

Aşağıdaki maddeler, Penta Elektronik tarafından kesinlikle yasaklanan davranışları belirten Anti-Para Aklama Politikamızdır:

1- Kaynak Doğrulama: Penta Elektronik, müşterilerinin kaynaklarını doğrulamak için gerekli tüm adımları atmayı taahhüt eder.

2- Risk Değerlendirme: Penta Elektronik, müşterilerinin potansiyel para aklama risklerini belirlemek için düzenli risk değerlendirmeleri yapar. Risk seviyelerini belirleyerek, riskli müşteriler için ek önlemler alınmalıdır.

3- İzleme ve Bildirim: Penta Elektronik, müşteri faaliyetlerini düzenli olarak izler ve yasa dışı para aklama faaliyetleri için uyarı işaretleri arar. Yasa dışı bir faaliyet belirtisi görüldüğümde, ilgili mercilere bildirilir.

4- Personel Eğitimi: Penta Elektronik, ilgili personeline yasa dışı para aklama faaliyetlerini tanımaları ve önlem almaları için eğitimler verir. Personelin bu konuda farkındalık düzeyinin yüksek olması, şirketin para aklama faaliyetlerine karşı mücadelede etkinliğini artırır.

5- Müşteri Bilgilerinin Saklanması: Penta Elektronik, müşteri bilgilerini güvenli bir şekilde saklar ve yalnızca yasal yükümlülükler nedeniyle gerektiği zaman açığa çıkarır. Müşteri bilgilerinin güvenliği, müşterilerimizin gizlilik haklarını korumak için önemlidir.

Penta Elektronik, Anti-Para Aklama Politikası'nın tüm çalışanları tarafından uygulanmasını ve herhangi bir ihlal durumunda hemen müdahale edilmesini taahhüt eder.

 

İklim Değişikliği Politikamız

Penta Elektronik olarak, iklim değişikliği ile mücadelede sorumluluğumuzu kabul ediyoruz ve bu nedenle, şirketimizde karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir bir işletme modeli benimsemek için çaba gösteriyoruz.

Penta Elektronik'in İklim Değişikliği Politikası'nın taahhütleri:

1- Enerji Verimliliği: Penta Elektronik, tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği sağlamak için çaba gösterir. Binalarımızda enerji bakımından verimli cihazalar kullanmayı ve tüm çalışanlarımıza enerji tasarrufu konusunda eğitim vermeyi taahhüt ederiz.

2- Atık Yönetimi: Penta Elektronik, tüm atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi için önlemler alır. Atık azaltımı ve geri dönüşümü hedefler dahilinde takip eder.

3- Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı: Penta Elektronik, tedarik zincirinde sürdürülebilir malzemeler kullanmaya özen gösterir. Ürünlerimizi mümkün olan en sürdürülebilir şekilde üretmeye çaba harcar.

4- Çalışanların Farkındalığı: Penta Elektronik, tüm çalışanlarımızı iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeye ve onların da katkı sağlamalarına teşvik eder.

5- Tedarik Zinciri Yönetimi: Penta Elektronik, tedarikçilerimizden sürdürülebilir ürünler ve malzemeler temin etmeye özen gösterir ve sürdürülebilirlik ilkelerine uymayan tedarikçilerle çalışmamak üzere planlama yapar.

6- Karbon Ayak İzi Azaltma: Penta Elektronik, karbon ayak izini azaltmak için çeşitli önlemler alır ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak çaba gösterir.

Penta Elektronik, İklim Değişikliği Politikası'nın tüm çalışanları tarafından uygulanmasını ve sürekli olarak güncellenmesini taahhüt eder.   

 

İnsan Hakları ve Anti-Ayrımcılık Politikamız

Penta Elektronik, insan haklarına saygı göstermeyi ve ayrımcılığı önlemeyi taahhüt eder. Bu politika, şirketin insan haklarına saygı gösteren bir iş yeri olarak alınacak tüm önlemleri belirler.

Aşağıdaki maddeler, Penta Elektronik tarafından kesinlikle yasaklanan davranışları belirten İnsan Hakları ve Anti-Ayrımcılık Politikamızdır:

1- Eşit İstihdam Fırsatı: Penta Elektronik, tüm iş başvuru sahiplerine eşit istihdam fırsatı sağlar ve işe alım sürecinde herhangi bir ayrımcılık yapmaz. İşe alım sürecinde, ırk, cinsiyet, yaş, din, engellilik gibi faktörlere dayalı herhangi bir ayrımcılık kesinlikle yasaktır.

2- Eşit Ücret ve İş Koşulları: Penta Elektronik, tüm çalışanlarına eşit ücret ve iş koşulları sağlar. Herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, çalışanların ücretleri ve iş koşulları eşit olacaktır.

3- İnsan Haklarına Saygı: Penta Elektronik, tüm insan haklarına saygı gösterir ve insan hakları ihlallerini önlemek için tüm gerekli önlemleri alır.

4- Eğitim ve Farkındalık: Penta Elektronik, tüm çalışanlarının insan haklarına saygı göstermeleri ve ayrımcılığı önlemeleri için düzenli eğitimler verir. İnsan hakları ve anti-ayrımcılık farkındalığının yüksek olması, şirketin insan haklarına saygı gösteren bir iş yeri sağlamasına yardımcı olur.

5- Müşteri İlişkileri: Penta Elektronik, tüm müşterilerine insan haklarına saygı göstermek ve ayrımcılığı önlemek için taahhüt verir. Herhangi bir müşteriye hizmet verirken, ırk, cinsiyet, yaş, din, engellilik, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği gibi faktörlere dayalı herhangi bir ayrımcılık kesinlikle yasaktır.

Penta Elektronik, İnsan Hakları ve Anti-Ayrımcılık Politikası'nın tüm çalışanları tarafından uygulanmasını ve herhangi bir ihlal durumunda hemen müdahale edilmesini taahhüt eder.

 

İhbar Politikamız

Penta Elektronik olarak, şeffaflığı ve dürüstlüğü teşvik etmek ve tüm çalışanlarımızın şirketimizin etik ve yasal standartlarına uymasını sağlamak için bir ihbar politikası uygulamaktadır.

Penta Elektronik'in İhbar Politikası'nın taahhütleri:

1- İhbar Mekanizması: Penta Elektronik, tüm çalışanlara şirket içinde oluşabilecek etik ve yasal ihlalleri bildirmek için güvenli ve gizli bir mekanizma sunar. İhbar mekanizması, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir ve tüm bildirimler gizli tutulur.

2- İhbarın Değerlendirilmesi: Penta Elektronik, tüm bildirimleri ciddiye alır ve tüm şikayetleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek uygun bir şekilde yanıt verir. Şirketimiz, tüm bildirimlerin gizli tutulacağını ve çalışanların herhangi bir şekilde cezalandırılmayacağını garanti eder.

3- İhlallerin Önlenmesi: Penta Elektronik, ihbarlar sayesinde tespit edilen ihlalleri önlemek için gerekli önlemleri alır. Şirketimiz, tüm çalışanlarına etik ve yasal standartlara uygun davranmaları konusunda düzenli olarak eğitim verir.

4- İhbarcıların Korunması: Penta Elektronik, şikayetçilerin herhangi bir şekilde cezalandırılmayacağını garanti eder. Şirketimiz, şikayetçilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

5- İhbarların İzlenmesi: Penta Elektronik, tüm bildirimleri kaydeder ve uygun bir şekilde izler. Şirketimiz, tüm bildirimlerin takip edilmesi ve sorunların çözülmesi için düzenli olarak raporlar yayımlar.

Penta Elektronik, İhbar Politikası'nın tüm çalışanları tarafından uygulanmasını ve sürekli olarak güncellenmesini taahhüt eder.

 

Anti-Rüşvet Politikamız

PENTA Elektronik, rüşvet ve yolsuzluk eylemleri’ne karşı sıfır tolerans taahhüdünü benimsemekle birlikte ister doğru ister dolaylı yoldan olsun her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemlerini yasaklar. PENTA çalışanlarının ve/ veya üçüncü kişilerin, PENTA ile olan ilişkilerinde herhangi bir rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine tolerans gösterilmez.  

Yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız işlerini yürütürken, işbu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdür.

İşbu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelebilir. Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.

Çalışanların, bir rüşvet veya yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, fiili veya teşebbüs edilen rüşvet ve yolsuzluk eylemleri hakkında ihbarda bulunması ya da endişelerini iletmesinin bir sonucu olarak, kıdem/ unvanında herhangi bir değişikliğe uğraması veya benzer nitelikte negatif bir (disiplin cezası, işten çıkarılma vb.) duruma maruz bırakılması ve dezavantajlı konuma düşmesi söz konusu değildir.

Herhangi bir çalışanımız yaptığı bildirimden dolayı yukarıda belirtilen türden bir muameleye maruz kalması durumunda, işbu politikada belirtilen iletişim kanallarına bildirimde bulunması gereklidir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Bildirim Hattı: 0 216 593 4455

E-posta: info@pentaelektronik.com

 

Kurumsal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası’nın temel amacı; tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul etmektir.

PENTA Kurumsal Sorumluluk  Politikası, gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, PENTA’nın paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilir. Bu nedenle tedarikçiler ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımımız ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalarımız bir bütün olarak ele alınır.

Destek sağlanan/sağlanacak sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilir etkiler yaratmak için, projelerin uzun soluklu olmalarına ve toplumsal anlamda fayda üretmelerine, kalıcı yarar sağlamalarına dikkat edilir.

Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konuların yönetimi ve şirketlerin bu alanlarda sosyal paydaş beklentilerine duyarlı davranılmaya çalışılır. Bu kapsamda sosyal sorumluluk alanında öncelikli hedefler;

• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,

• Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,

• Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,

• Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,

• Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,

• Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,

• Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,

• Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,

• Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,

• Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,

• Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,

Etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket kültürü olarak benimsemek, prensiplerini kapsar.