İNSAN KAYNAKLARI

1

İK Politikamız

İK Politikamız

En önemli değerinin insan olduğuna inanan ve çalışanlarını sürekli destekleyen PENTA ELEKTRONİK

Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,

Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,

Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,

Çalışanların performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi,

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı politika olarak benimsemiştir.

 

İşe Alım Süreçleri

 

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecimizde; açık pozisyonlar için oluşturduğumuz veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı ile yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylar, ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır.

Aday, iş teklifini kabul etmesinin ardından işe başlamaktadır. Oryantasyon ve İSG eğitimleri ile göreve adaptasyon sağlanmaktadır.

 

Eğitim ve Gelişim Olanakları

 

İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen PENTA Elektronik’te, çalışanların kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak, yıllık olarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleşen eğitimler sonunda, çalışanlarımızın eğitim kayıtları bireysel olarak takip edilmekte olup, ayrıca verilen eğitimlerin kalitesi ve geliştirilmesi için eğitim değerlendirme formları dikkate alınır.

Mavi yaka çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile OHSAS 18001 standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri İnsan Kaynakları Departmanı tarafından planlanmakta ve bu kapsamda alınması gereken eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile işe başlamadan önce gerçekleştirilmektedir.

 

Oryantasyon

 

Oryantasyon programımızla çalışanların firmamızı, işlerini ve ekip arkadaşlarını daha kısa sürede tanımaları ve uyum sürecini “PENTA Elektronik”i hissederek geçirmeleri hedeflenmektedir.

Hazırlanan oryantasyon programı, işyeri kalite yönetim sistemimiz gereğince alınması gereken zorunlu eğitimler, İnsan Kaynakları Departmanının firma prosedürleriyle ilgili bilgilendirme görüşmesi ve firma gezisi ile tamamlanmaktadır.