HAKKIMIZDA

1

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

 

PENTA ELEKTRONİK olarak uzun dönemde yaşama kabiliyetimizi borçlu olduğumuz çevreyi korumamızı öncelikli aktivitelerimizden biri olarak görmekteyiz.

Görevimiz; çalışmalarımız sırasında çevre etkilerini minimize etmek ve çevre kirlenmesini önlemek için aşağıdaki tedbirleri almak

Kullanılan tüm kaynakların (su, elektrik, hava, yağ, vb.) tüketimini minimum seviyelere indirmek.

Tüm çevre yasa, yönetmelik ve standartlarına uymak, diğer taraftan yetkililer, müşterilerimiz, üreticilerimiz ve sektördeki diğer firmalar ile çevre standartlarının geliştirilmesi için işbirliği yapmak.

Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltmak ve önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden yetkilendirilmiş firmalar tarafından bertaraf edilmesini sağlamak.

Çevre amaç ve hedeflerini sağlamamız için mümkün olduğunca yeni teknolojiler kullanmak.

Tüm çalışanların, oluşan çevre etkileri ve çevre politikası konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak.

PENTA ELEKTRONİK çevre yönetim sistemini sürekli gelişme teknikleri kullanılarak geliştirmek ve çevre performansını gözden geçirmek suretiyle izlemek.

İş plan, karar ve yan sanayicilerimizin seçiminde çevre etkilerini de göz önünde tutmak.

Tüm PENTA ELEKTRONİK çalışanlarının çevre hedefi şahsen ve bağlı bulundukları müdürlük olarak çevre performansımızı sürekli geliştirmek, hedeflere yöneltmek, yıllık olarak raporlamak ve çevre politikamızı basılı doküman olarak yayınlamak suretiyle ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunmaktır.